Virksomhet tilpasning

Konseptet Enterprise Services er utviklet for å gi et effektivt helhetssyn over både kostnadsbildet og sikkerheten. I tillegg tilbyr vi alle former for support og håndtering gjennom hele levetiden til produktet. Det innebærer en stor avlastning for en rekke avdelinger i de fleste bedrifter. Og ikke minst innebærer det at bedriften fullt ut kan konsentrere seg om det dere er best på – kjernevirksomheten.

Enterprise_Services


Logistics

 

Tar logistikkhåndtering av mobile produkter ett skritt lenger.

 • Lagerhåndtering
 • Leveranser
 • Produksjonsoppdrag
 • Konfigurasjon og kitting
 • Returhåndtering

Management

 

En komplett ettermarkedshåndtering med brukeren i sentrum.

 • Teknisk support
 • Servicehåndtering
 • Frakter
 • Bruk av ønskede systemer

Recycling

 

Trygg, sikker og verdiøkende håndtering ved levetidens slutt.

 • Vurdering og gjenkjøp
 • Datasletting
 • Logistikk
 • Rekondisjonering

Control

 

Et verktøy som gir kontroll over de mobile enhetene på ordentlig.

 • Inventering
 • Sikkerhet
 • Policyhåndtering
 • Drift