Vi tilbyr samarbeidspartnere tilgang til skyløsninger som er rettet inn mot SMB-bedrifters skyrelaterte behov. Velg skyløsningene som passer kunden innen områdene infrastruktur, sikkerhet og kommunikasjon/samarbeid. Tilpass deretter løsningene som trengs, og suppler med andre tjenester, som f.eks. migrering av e-post eller backup. Når dere har gjort valgene, er tjenesten klar til å brukes.

Ingram Micro ser på lisensvirksomheten ut fra sluttkundens situasjon. Vi har derfor innsett at vi må kunne levere, ikke bare lisenser, men også en robust støtte i lisensformene uansett om det handler om hosting, on-premise-lisenser eller ”skyen”. Dagens kunder lever som regel i et hybridmiljø der flere av disse lisensformene inngår.

cloud banner