Vi har kunnskapen og systemene for hele leveransekjeden, og kan med tilpassede løsninger hjelpe dere med å få tilgang til nye kanaler og markeder.

Lønnsomheten og produktene er i sentrum for det vi gjør for deg. Vi optimaliserer virksomheten og kobler sammen planlegging, markedsføring, konfigurering, logistikk og gjenvinning for å skape merverdi i hele livssyklusen til produktet.

Et av våre fokusområder er tjenester og håndtering av enheter under hele levetiden. Det er også Ingram Micros uttalte strategiske målsetting.