I dagens globale handel står produsenter og forhandlere overfor store utfordringer når det gjelder å trekke til seg, betjene og beholde kunder. Det kreves kompetanse, fleksibilitet og direkte tilgang til nye markeder for å lykkes. Og en logistikkhåndtering som gir kvalitetsopplevelser hvor som helst i verden! Vi kan 3PL og tilbyr totalløsninger innen logistikk for både store og små bedrifter.

I dag håndterer vi logistikken for en rekke av Nordens største operatører. Oppdragene fra dem innebærer for eksempel at vi, gjennom vår helhetsløsning, hjelper dem med lagerføring, utsendelse i deres navn direkte til sluttkundene, produktkonfigurering, pakking og returhåndtering.

Fra egne lagre i Stockholm og Borås, og 122 globale logistikksentre, håndterer vi oppdragene til våre samarbeidspartnere. Lagervirksomhetens største styrke er vår fleksibilitet. Vi videreutvikler dessuten virksomheten kontinuerlig, med fokus på implementeringer som fører til økt kvalitet og effektivitet.