Totalt har vi et lagerareal på ca. 30 000 kvm der vi kan lagerføre og håndtere produktene deres. Fra distribusjonssentrene i Borås og Stockholm forsyner vi så vel Sverige som Norge og Danmark med varer.
Lager- og transporthåndteringssystemene som brukes på våre logistikksentre, kan skaleres og tilfredsstiller strenge ytelseskrav. Alt fra mottak og lagring til utlevering og retur i våre logistikksentre er utformet for vekst og for å håndtere volumtopper.