Med et sentralisert logistikksenter i Sverige og enkelte lokale lagre når vi hele den nordiske regionen, og kvantitetene gir oss konkurransedyktige fraktbetingelser gjennom avtaler hos alle de store transportørene.