Vi sender produktene til kundene deres, og tar oss av eventuell returhåndtering. Våre drøyt 150 ansatte håndterer totalt ca. 20 millioner enheter per år, 130 enheter/time og person.