Vårt konsept Enterprise Services er utformet for å gi en effektiv oversikt over både kostnader og sikkerhet, samt tilby alle former for støtte og håndtering gjennom hele produktets livssyklus.
Dette er en stor avlastning for flere avdelinger i de fleste virksomheter. Og fremfor alt betyr det at du kan konsentrere deg fullt ut om det du er best til – kjernevirksomheten din.

Hvorfor Enterprise Services?
Mange bedrifter synes det tar tid og ressurser når de investerer i nye mobile enheter for sine ansatte. Utstyret må distribueres til de ansatte, og det må registreres hvilke enheter som leveres til hvem, og om de fungerer som de burde. Kanskje IT-avdelingen må installere programvare på enhetene før de blir overlevert til brukerne. Det kan være selskapets sikkerhetsprogramvare eller spesielle apper som utgjør en forskjell for brukerne i sitt daglige arbeid. Mange velger også å beskytte enhetene med skjermbeskytter og / eller deksler, og ofte må brukerne selv legge ut for, og sørge for at de er montert. Alt i alt kan det gå lang tid, og mange interne ressurser vil bli brukt på enhetene før de er klare til bruk. Tid og ressurser som kan brukes til å levere verdi til kunder og bedriftseiere.

Ingram Micro Enterprise Services
Hos Ingram Micro har vi et bredt spekter av Enterprise Configuration Services som sikrer sluttbrukeren en effektiv oppstart og etterfølgende styring av enhetene. Arbeidet utføres av vårt profesjonelle serviceteam på vårt lager i Sverige. I tillegg driver vi en tilbakekjøpsportal som gjør det mulig for sluttkunder å få en god pris for sine gamle mobilenheter. For enkelte sluttkunder kan det at man enkelt kan veksle inn sin gamle enhet, fungere som en ‘trigger’ til kjøp av ny enhet.

Montering
Våre monteringstjenester lar deg velge mellom en rekke tjenester som øker holdbarheten til sluttkundens mobilenheter. Vi tilbyr montering av skjermbeskytter, deksler og logoer. Vi tilbyr også gravering og merking av mobile enheter som kan forebygge tyveri, og som gjør det lettere å finne og identifisere enhetene i tilfelle tyveri.

Konfigurasjon
Hos Ingram Micro har sluttkunden et bredt utvalg av muligheter for å få enhetene klare til bruk. Vi tilbyr SIM-kortinnsetting, SIM / PUK-kodeendring, opplåsing av enheter, enhetsautentisering, batteriladning og installasjon av DEP (iOS) og KNOX (Samsung) som gjør enheten klar for implementering av Device Management.

Box-in-box
Med våre box-in-box-tjenester får kunden en varelevering som gjør det enkelt og effektivt for selskapet å motta og omfordele enhetene til sluttbrukerne. På denne måten oppnår kunden betydelig raskere og mer effektiv distribusjon av enhetene. Med vår box-in-box-tjeneste, lager vi en samlet leveringspakke per. mottaker/sluttbruker. For hver pakke er det mulig å legge ved et velkomstbrev med ordlyd som selskapet bestemmer. Vi kan også pakke forskjellige produkter, for eksempel en telefon og et stk tilbehør.

After sales og buy back service
For å lette selskapets arbeid for å holde oversikt over enhetene – hvilke ansatte har mottatt hvilke enheter – tilbyr vi å registrere denne informasjonen i en omfattende rapport som er tilgjengelig for kunden ved levering. Hvis selskapet har et parti med gamle telefoner, er det mulig å selge disse via vår Buy Back portal. Portalen drives av Ingram Micro i samarbeid med Bluecity, som kjøper og videreselger brukte telefoner. Prissetting skjer i henhold til enhetens tilstand.

Priser
Våre tjenester er som regel priset til enhetspris. For oppdrag på mer enn 100 enheter, vil prisen bli avtalt på grunnlag av oppdraget.
Prisene er i NOK.