Ingram Micro har et bredt og attraktivt tilbehørssortiment som har til formål å øke lønnsomheten for kundene, uansett størrelse på virksomheten.

Internt har vi valgt å kalle dette forretningsområdet «Companion Products». Definisjonen av produkter som sorterer under denne kategorien, er «enheter som kan kobles til via programvare, kabel, trådløs tilkobling eller lade-/datauttak».

Innen forretningsområdet «Companion Products» bruker Ingram Micro metoden «Category Management» . Det betyr blant annet at:

  • hver produktkategori behandles som et eget forretningsområde, noe som gir oss et tydeligere bilde av og bedre kontroll over inntekter og kostnader per kategori
  • sammenligninger mellom varemerker og produkter bare gjøres innenfor en og samme kategori, noe som gir et optimalisert produktsortiment for hver kategori
  • vi har fleksibilitet til å skreddersy et heldekkende eller selektivt produktsortiment basert på kundens ønsker og analyse av kundens virksomhet ut fra variabler som målgruppe, geografisk plassering og øvrig produktsortiment
  • kommunikasjonen rundt produktsortimentet blir tydeligere i alle ledd – fra produsenten og hele veien til sluttbrukeren
  • lønnsomheten på kategorinivå og for den totale virksomheten øker fordi man legger fokus på å tilpasse kategoriene og produktene etter virksomhet.

I rollen som verdiøkende distributør tilbyr vi også flere ulike forretningsopplegg som kan skreddersys til kundens behov. Et eksempel er konsignasjon. Med et slikt opplegg sendes varen ut til butikken uten å faktureres. Ingram Micro eier varen til den selges til en sluttbruker, og først da faktureres produktet. Ingram Micro tar dessuten hånd om innkjøp og påfylling, forenkler returhåndteringen og bearbeider sortimentet aktivt slik at det hele tiden er aktuelt og konkurransedyktig. Det gjør igjen at kunden ikke trenger å bruke like mye tid på administrasjon, men heller kan fokusere på mer salgsrettede aktiviteter.

Andre tydelige deler i Ingram Micros tilbud rundt «Companion Products»:

  • Ettermarked: Vi har tydelige rutiner for hvordan vi kan være behjelpelige ved ev. uriktige produkter og bytte av produkter.
  • Merchandise: Vi hjelper til med å planlegge produktsortimentet og tilpasser det etter butikkens plass og areal.
  • Opplæring: En av de avgjørende faktorene for å oppnå suksess i butikken, er selgernes kunnskap om produktsortimentet. Vi jobber sammen med leverandørene for å gi selgerne opplæringen de trenger for å føle seg trygge på sortimentet.